På Sjetnetoppen vil du bo sentralt i et etablert boområde. Flere kjøpesentere som City Syd og Tillertorget, treningssentre, byggvarebutikker, elektriske butikker etc. ligger i gangavstand.

Sjetne skole ligger 5 minutter unna. Skolen er nå under ombygging og den vil fremstå som en flott moderne skole med plass til 550 elever fra 1. – 10. klasse. I tillegg finnes det flere videregående skoler i umiddelbar nærhet til Sjetnetoppen. Det vil bygges idrettshall/flerbrukshall i Sjetnemarka som planlegges å ferdigstilles i 2019.

Sjetnemarka har et bredt mangfold av aktivitetstilbud for mennesker i alle aldre. Mens ungene trener i idrettslaget eller spiller i musikkorpset så danser bestemor senior Zumba! Her finner du også kor, teaterlag, grendalag, en aktiv pensjonistforening og musikkbinger for å nevne noe.