Flytt inn til jul. Bygging igangsatt

Flytt inn til jul. Bygging igangsatt

Lettvint gangavstand nært nytt knutepunkt for buss.